ງານວາງສະແດງຂອງພວກເຮົາ

2019Canton Fair

ງານວາງສະແດງອາເມລິກາ

ງານວາງສະແດງອາເມລິກາ

Camilla

Canton Fair

ງານວາງສະແດງທີ່ປະເທດຝຣັ່ງເສດ

ງານວາງສະແດງທີ່ປະເທດຝຣັ່ງເສດ

ງານວາງສະແດງທີ່ປະເທດຝຣັ່ງເສດ

ງານວາງສະແດງເຢຍລະມັນ

ການວາງສະແດງອີຕາລີ

ການວາງສະແດງອີຕາລີ

ງານວາງສະແດງຊຽງໄຮ

ງານວາງສະແດງຊຽງໄຮ

ງານວາງສະແດງຊຽງໄຮ

ຊຽງໄຮ້ CeMAT